Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Uniart - ing.arch. Jiří Rymeš
architektonické, urbanistické a interiérové projekty

Ing.arch. JIŘÍ RYMEŠ (1967) absolvoval studium architektury na ČVUT v roce 1990. Je členem České komory architektů autorizovaným se všeobecnou působností. Dále je porotcem proškoleným pro práci v architektonických (urbanistických) soutěžích.

Kancelář se specializuje na architektonické, urbanistické a interiérové projekty.

Nabízí:
- architektonické a objemové studie(prvotní návrh domu a jeho začlenění do okolí),
- vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení vč. inženýringu (vyřízení stavebního povolení případně územního rozhodnutí),
- vypracování dokumentace pro realizaci a zadání stavby dodavateli,
- zajišťování autorského během realizace stavby,
- zajištění kolaudace a uvedení stavby do provozu,
- návrhy interiérů včetně atypického nábytku na míru.

Každý stavebník má jiné požadavky dané jeho potřebami, zvyklostmi a životním stylem.

Dům navržený architektem je originální, osobité dílo. Klientům se „šije na míru“ podobou i uspořádám, uzpůsobuje se jejich tužbám, potřebám i jejich možnostem.

Dobrý architekt hledá, co člověk chce, navrhuje mu i řešení, na která by stavebník sám nepřišel. Tvoří promyšlenou dispozici, eliminuje zbytečnosti. Orientuje se v trendech a technologiích, což se často projevuje pohodlnějším bydlením, snazší údržbou a nižší spotřebou energií. Začleňuje stavbu do zástavby či krajiny, ale také upozorňuje klienty, pokud jsou jejich požadavky o podobě domu v rozporu s možnostmi parcely.

Z individuálního návrhu může vzejít i levný dům (PDF) s cenou kolem 2 mil. Kč. Architekt najde možnosti, jak ušetřit.

Za studii se obvykle platí 1,5-2% odhadované celkové ceny nemovitosti. Za veškerou dokumentaci nutnou k získání stavebního (či dalších) povolení a stavební dozor je cena dle rozsahu služeb 10-14% z ceny.

Kontakt

UNIART - Ing. arch. Jiří Rymeš
autorizovaný architekt ČKA 02626
Jičínská 33, 130 00 Praha 3

IČO: 44370059
DIČ: CZ 6704290076
arch.rymes@seznam.cz

Najdete nás v Jičínské 33, Praha 3.

Váš email:
Předmět:
Zpráva